REGENHART & RAYMANN

výstava

Vážení hosté,

rádi bychom Vás pozvali na výstavu Regenhart & Raymann, jejíž vernisáž se uskuteční 26.11.2019 a výstava potrvá do 8.3.2020. Výstava se pořádá ve Vodní Tvrzi Jeseník. Výstava je věnována historii rodiny Regenhart, jejíž jméno hrdě nese náš hotel, právě proto je pro nás výstava výjimečná. Navštívit ji můžete denně vyjma pondělí od 9:00 do 17:00.
"Dne 28. prosince 1819, tedy přesně před 200 lety, uzavřel jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann a jeho syn Adolf smlouvu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů. Navázaná spolupráce přinesla v budoucnu vznik největší textilní továrny v rakouském Slezsku, jež od roku 1873 vystupovala pod názvem Regenhart & Raymann. Již předtím však sbírala ocenění po světových výstavách, obchodovala se všemi kontinenty a stala se dvorním dodavatelem na habsburský vídeňský dvůr. Začala se tak psát historie společné práce rodiny Regenhat & Raymann, která výrazně ovlivnila tvář Jesenicka."